Taktekker i Oslo

Nytt oppdrag utført som taktekker i Oslo

Gammel taktekking ble revet ned til bordtak. Råteskader ble utbedret og det ble montert ny diffusjonsåpen takpapp , sløyfer og lekter samt glasert takstein.

Alle beslag ble utført i materiale sink og utført etter gamle håndverksmessige metoder som det originale.

I bakgården er det en gammel stallbygning. Gammel tekking ble revet og det ble etablert et nytt luftet undertak som underlag for båndtekking i materiale sink.

Om du har behov for nytt tak, enten det gjelder bolig, borettslag eller større næringsbygg så kan vi hjelpe. Kontakt oss i dag for gratis befaring.

Du kan også se her for mer om våre tjenester innen taktekking.

Kategorier: Diverse jobber |