Taktekking i Oslo

Taktekking med tegl takstein på verneverdig bygård.

Taktekking i OsloRehabilitering av tak på verneverdig bygård i Oslo. Gammel taktekking ble revet ned til bordtak. Råteskader i undertak ble utbedret og det ble montert ny taktekking med diffusjonsåpen underlagspapp , sløyfer og lekter i dim 36×48 for god å ivareta god lufting og yttersjikt med tegl takstein tilnærmet lik den originale av type Nelskamp SP10 Naturrød.

Takrenner og nedløpsrør ble oppgradert med større dimensjon enn originalt og alle beslag på piper og luftehatter ble erstattet med nye.

Det ble montert et snøfanger system fra Lobas.

Behov for taktekkere?

Vi utfører tekking av store og små tak i Oslo og omegn. Kontakt oss i dag for avtale om gratis befaring.